Privacy verklaring

Boerderij De Lande (12&Co), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Boerderij De Lande
Karstraat 91
6851 DG Huissen
www.boerderijdelande.nl
026-2135054

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Boerderij De Lande verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boerderij De Lande verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van uw reservering
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het opmaken van een factuur

Reserveringen
Als u bij ons een tafel boekt doet u dit via het formulier van Etender. Wij maken gebruik van de diensten van Etender voor het verwerken van reserveringen en daar bijbehorende gegevens. Wij bewaren de verzamelde gegevens zolang als is toegestaan. Etender is de verwerker van de gegevens en meldt op de website het volgende over de beveiliging van deze gegevens:

Wij als verwerker zijn helder, duidelijk en maken complexe zaken graag simpel. Als verwerker moeten wij zorgen dat de gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Wij zijn daarom continu bezig met het verbeteren van de beveiliging, beschikbaarheid en schaalbaarheid van onze diensten.

Hieronder volgt in klare taal een opsomming van onze maatregelen: (bron: etender.nl)

 • Wij hebben geheimhouding.
 • Wij hebben een meld procedure voor incidenten.
 • Wij hebben strike beveiligingsmaatregelen.
 • Wij hebben een multi tenant private cloud met eigen hardware.
 • Wij garanderen onherroepelijke vernietiging van persoonsgegevens bij verwijdering.
 • Wij verplichten een maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens.
 • Wij verschaffen sub verwerkers geen toegang tot persoonsgegevens.
 • Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in Nederland.
 • Wij forceren HTTPS verbindingen met sterke Ciphers.
 • Wij verbieden het gebruik van zwakke wachtwoorden.
 • Wij beveiligen de wachtwoorden met gezouten SHA(512) versleuteling.
 • Wij bieden de mogelijkheid tot twee-stap verificatie om in te loggen.
 • Wij zijn aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen.
 • Wij zijn ISO 27001 en ISO 9001 compliant.

 

Exact Online
Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boerderij De Lande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boerderij De Lande verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een reservering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bekijk hiervoor ons Cookie statement

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerderij De Lande. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boerderijdelande.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Boerderij De Lande wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Boerderij De Lande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerderijdelande.nl.